FS 17 Valtra S Series v1.0

[EN]
Authors: Giants, Yeti_222, Ewok
Basic script
Mod passenger
Illuminated clocks and buttons
Engine configurations available: S274, S294, S324, S354 and S374
Wheels to choose from: normal, wide, with a weight, double
color selection
File size: 22,13MB

[DE]
Autoren: Giants, Yeti_222, Ewok
Grundschrift
Mod Passagier
Beleuchtete Uhren und Tasten
Motorkonfigurationen verfügbar: S274, S294, S324, S354 und S374
Räder zur Wahl: normal, breit, mit einem Gewicht, doppelt
Farbauswahl
Dateigröße: 22,13MB

[PL]
Autorzy: Giants, Yeti_222, Ewok
Podstawowy skrypt
Mod pasażera
Podświetlane zegary i przyciski
Konfiguracje silnika dostępne: S274, S294, S324, S354 i S374
Koła do wyboru: zwykłe, szerokie, z obciaznikiem, podwójnie
Wybór kolorów
Pobierz: 22,13MB

Authors:
Giants, Yeti_222, Ewok

You may also like...